DU LỊCH THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy, truyền thống văn hoá của tỉnh khá phong phú. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá riêng. Người Nùng có kho tàng kho tàng văn hoá dân gian phong phú và có nhiều làn điệu dân ca đậm đà bản sắc dân tộc như hát sli, hát then. Người Tày có kho tàng tục ngữ, ca dao khá phong phú. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát đám cưới, ru con. Các loại nhạc cụ gồm có: thanh la, não bạt, trống, chiêng, kèn, tù và, sáo

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

Lễ hội đền đuốm được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 hằng năm, để tưởng nhớ cho danh tướng Dương Tự Minh và cầu cho mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở.

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

du lịch Thái Nguyên

Đến Thái Nguyên, Quý khách còn được khám phá các cảnh sắc đẹp và món ngon mà những nơi khác không sánh bằng

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

đặc sản Thái Nguyên

 

 

30 ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN KHI ĐẾN THÁI NGUYÊN
Video được tổng hợp các điểm đến, top các món ngon đặc trưng và ngon tại vùng đất Thái Nguyên.