DU LỊCH CAO BẰNG

Cao Bằng sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa giá trị như khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích chiến dịch biên giới Đông Khê. Thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thăng Hen... Với sự đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên nhiên và một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, Cao Bằng là một trong những địa điểm du lịch các bạn nên khám phá. 

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

du lịch Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

đặc sản Cao Bằng

 

 

23 ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CỦA CAO BẰNG
Cao Bằng có nền văn hoá truyền thống rất phong phú. Người Tày chiếm số lượng khá lớn trong tỉnh, sống hầu hết ở các huyện. Họ có truyền thống văn hoá lâu đời, có chữ viết riêng, có điều kiện kinh tế khá hơn các dân tộc khác.