xe du lịch 45 chổ

Trong tất cả các loại xe thì đây được là loại xe to nhất, các nước trên thế giới có các loại xe trên 50 chổ như xe buýt 2 tầng, 3 tầng, xe chuyên dụng trên cạn dưới nước... Nhưng ở Việt nam thì chưa được khuyến cáo sử dụng cũng bởi một phần do điều kiện hạ tầng và kỹ thuật, môi trường... của nước ta.

Xe du lịch 45 chổ